Press and Media

Om REARQ

REARQ är ett svenskt techbolag inom elektrifiering och logistik som hjälper företag att elektrifiera sin fordonsflotta till 100% eldrift. Med uppkopplade, integrerade fordon och intelligent mjukvara hjälper REARQ förare och transportplanerare att optimera användningen av sina fordon genom smart planering, körning och laddning. Både nya och begagnade fordon konverteras, vilket förlänger livslängden på redan existerande fordon och därmed bidrar till minskad miljöpåverkan. REARQ finns i Göteborg och Stockholm.

Download press material

23 aug 2022

Martin & Servera bygger om dieselfordon till el i samarbete med REARQ

Konverterat fordon för M&S

I snabb takt investerar Martin & Servera Logistik i fordon som drivs med förnybara drivmedel. Fortfarande finns dock en del dieselfordon kvar i drift. Därför fick techbolaget REARQ uppdraget att bygga om en dieselbil till 100% eldrift. Den konverterade bilen visas för första gången på Elmia Lastbil 2022 i Jönköping, 24-27 augusti.

- Vårt mål är att verksamheten ska vara klimatneutral till 2030. Det här öppnar nya möjligheter att snabba på elektrifieringen av fordonsflottan. Att den konverterade bilen också har solceller på taket – det gör ju inte saken sämre, säger Håkan Ekmyr, transportchef hos Martin & Servera Logistik.

Martin & Servera satsar på en modern och klimatsmart fordonsflotta. I snabb takt byts gamla dieselfordon mot fordon som drivs med förnybara drivmedel. Det senaste året har stora beställningar av både el- och biogasfordon gjorts.

- En av våra utmaningar är att vi fortfarande har en del fullt fungerande dieselbilar kvar i drift, och vi kan självklart inte bara skrota dem. Vi har letat efter en partner som kan hjälpa oss bygga om befintliga bilar. REARQ är lösningen på den utmaningen, säger Håkan Ekmyr.

Förenklat så sker konverteringen från diesel till 100% eldrift genom att befintlig drivlina byts ut mot en helt elektrisk. Storlek på batteri väljer man efter genomförd analys av körmönster, behov av lastvikt samt eventuella förändringar i hur bilen kommer att användas. Fordonet får en dator som styr alla nya komponenter och konfigureras för att körupplevelsen ska bli optimal.

- För oss är Martin & Servera en mycket viktig samarbetspartner. De har en tydlig vision kring att göra sina egna transporter mer hållbara och känner som ledande aktör inom sin bransch ett ansvar att driva på denna omställning generellt. Förutom konvertering av fordon så diskuterar vi även tillsammans vilka omställningar i planeringen man kommer behöva hantera. Vårt strategiska samarbete är mycket lärorikt för båda parter, säger Henrik Wallström, VD och grundare på REARQ.

Martin & Serveras första ombyggda ellastbil visas nu i ThermoKings monter på Elmia Lastbil 2022. Därefter tas den i drift för att distribuera varor till Martin & Serveras kunder i Stockholm. Utvärdering sker under hösten med ambitionen att bygga om flera egna dieselfordon till 100 % eldrift.

20 juli 2022

Mathem växlar upp med ny elbil som konverterats från dieselbil

truck

Nu tar Mathem nästa steg i elektrifieringsresan och introducerar en ny ellastbil i leveransflottan. Bilen har tagits fram i ett strategiskt samarbete med REARQ, och går ut på ombyggnation av befintliga dieselbilar till elbilar. Den ombyggda bilen kommer tas i drift i Göteborg.

Elektrifiering av fordonsflottan är ett av de viktigaste initiativen i Mathems hållbarhetsstrategi, och målet är att hälften av flottan ska gå på el till 2025. I arbetet med att uppnå detta tittar Mathem på flera olika möjliga lösningar, bland annat på möjligheten att bygga om dieselbilar till el.

– Vårt strategiska samarbete med REARQ är otroligt intressant ur flera synvinklar. Dels för att det är ett viktigt steg i rätt riktning mot vårt elektrifieringsmål, men även för att det ger oss spännande möjligheter att bygga om våra befintliga bilar istället för att avyttra dem, vilket ger projektet ytterligare ett hållbarhetslager. Vi ser fram emot att få utvärdera detta som en möjlig lösning på vår elbilsutmaning, säger Staffan Löttiger, Utvecklingschef Operations på Mathem.

Konvertering av en konventionell, lätt lastbil går ut på att man monterar bort samtliga delar som har med dieseldriften att göra, t ex motor, växellåda och bränsletankar. Därefter monterar man in en ny elmotor, växellåda och batterier. I sista steget sätts själva drivlinan på plats, och därefter kopplas alla övriga system och funktioner på fordonet in och kontrolleras, t ex klimatanläggning, lampor och instrumentpanel. Slutligen programmeras fordonets datorer, bland annat för att optimera användandet och ge föraren stöd kring till exempel körning och laddning. När skåpet, inklusive kylanläggning, sedan är monterat är ellastbilen redo att användas.

– Mathem är en värdefull samarbetspartner för oss. De ser stor potential med vår lösning för att elektrifiera fordonsflottan och vill hitta nya sätt att snabbt ställa om till hållbara transporter. Att göra den här omställningen kräver en stark vilja och nära samarbete för att kunna tillvarata alla de möjligheter och ta sig an utmaningar som dyker upp under övergången. Detta projekt är lärorikt och utvecklande för bägge parter, säger Henrik Wallström, VD och grundare på REARQ.

Den första ombyggda ellastbilen tas nu i drift och utvärderas i Göteborg. Om projektet faller väl ut är ambitionen att successivt rulla ut fler bilar i fler städer under året.

Om Mathem

Mathem är Sveriges ledande renodlade e-handelsaktör för dagligvaror med hemleverans. Bolaget är en tech-driven supermarket som erbjuder en smidig e-handelstjänst för bland annat dagligvaror, köksprodukter, heminredning, apoteksvaror och receptbelagd medicin. Mathem äger hela värdekedjan. Med en smart och välutvecklad e-handelsplattform på webbsida och i app, ett brett sortiment av hög kvalitet, fyra logistikanläggningar, och med en egen distributionsorganisation, tar Mathem kundernas beställningar hela vägen till deras hem. Mathem finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och når omkring 55 procent av Sveriges hushåll. Omsättningen 2021 var 2,7 miljarder kronor.